en sl

Proiectului LanGuide

print

În conformitate cu politica lingvistică a UE și cu eforturile acesteia de a promova mobilitatea și înțelegerea interculturală, achiziția limbajului și multilingvismul reprezintă elemente importante ale politicii lingvistice a UE, promovând cunoașterea a 2 limbi în plus față de limba maternă. În conformitate cu contextul lingvistic al politicii UE, proiectul „LanGuide” este axat pe educația internaționalizată, utilizarea tot mai mare a învățării digitale și sprijinirea creării unor căi de învățare flexibile, în funcție de nevoile și obiectivele utilizatorilor. Referitor la cele din urmă, obiectivele proiectului „LanGuide” sunt construirea unui instrument de orientare lingvistică ce vizează studenții / profesorii / personalul administrativ al cărui scop este susținerea dobândirii și îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice prin intermediul acestui instrument. În cadrul proiectului vom promova internaționalizarea programelor de învățământ superior și utilizarea tehnologiilor IT actualizate. Proiectul LanGuide reunește 6 parteneri provenind din cinci părți lingvistice și geografice diferite ale Europei. Partenerii proiectului reprezintă 6 universități cu secții specializate în achiziția limbajului și dezvoltarea de software. În cadrul activităților proiectului vom dezvolta împreună o metodologie comună pentru pregătirea liniilor directoare axate pe limbaj pentru obiective specifice (LOS). Metodologia dezvoltată va fi implementată în pregătirea resurselor lingvistice care acoperă 3 niveluri de dificultate, pentru câmpuri preselectate din domeniul LOS. Resursele create vor fi incluse ca material de lucru în cadrul aplicației software și mobile. În partea finală a proiectului vor fi incluse în aplicația software și mobilă resursele pentru câmpurile LOS preselectate pentru limbile partenerilor proiectului. Printre activitățile proiectului, amintim și pregătirea paginii web și publicarea online a unei monografii, care adună la un loc activitățile proiectului, implementarea și rezultatele acestuia. Metodologia utilizată în derularea proiectului este divizată în realizarea activităților proiectului și este axată în principal pe pregătirea unei metodologii comune care va fi utilizată pentru pregătirea de ghiduri axate pe dobândirea limbajului pentru obiective specifice (LOS) pentru domenii, niveluri de dificultate și limbi diferite. Metodologia universală va fi aplicată pe limba engleză și pe limbile țărilor participante. După pregătirea metodologiei și includerea resurselor în instrumentul lingvistic, va exista o fază de testare în care sunt implicate grupurile țintă și de control. Rezultatul proiectului este pregătirea unei aplicații software și mobile de îndrumare lingvistică pentru engleză și limbile partenerilor proiectului. Printre rezultatele proiectului trebuie să menționăm și site-ul web care va fi proiectat în comun de toți participanții și care va fi găzduit pe site-ul UP (Slovenia), pregătirea resurselor de studiu pentru engleză și limbile partenerilor proiectului și pregătirea unei metodologii universale pentru dezvoltarea și implementarea ulterioară a proiectului. Impactul proiectului este utilizarea și promovarea efectivă a instrumentului lingvistic (software și aplicație mobilă) de către grupurile țintă (instituții de învățământ superior, profesori, studenți, personal administrativ) la nivel local, regional, național și internațional. Printre beneficiile pe termen lung amintim metodologia universală care poate fi aplicată în cadrul limbilor diferite și a domeniilor variate de limbaje de specialitate, precum și durabilitatea materialelor, metodologiei, software-ului, aplicației și monografiei, toate disponibile gratuit pe site-ul web al proiectului.