en sl

Projekt LanGuide

print

Usvajanje stranoga jezika i višejezičnost važni su elementi jezične politike Europske unije o poznavanju dvaju jezika uz materinjski, a s ciljem promicanja mobilnosti i međukulturološkog razumijevanja. Fokus je LanGuide projekta na internacionalizaciji obrazovanja, sve popularnijoj upotrebi digitalnog učenja i podršci individualiziranom pristupu učenju.

Cilj je projekta razvoj alata za poboljšanje jezičnih vještina i pružanje podrške usvajanju stranoga jezika. Projekt promovira internacionalizaciju programa visokog obrazovanja i korištenje suvremenih informatičkih tehnoloških rješenja. U projekt je uključeno šest partnera iz pet lingvistički i geografski raznolikih područja Europe, sa specijalizacijama u usvajanju jezika te razvoju softvera.

U okviru projekta razvit će se zajednička metodologija za pripremu smjernica u učenju stranoga jezika s fokusom na jezik struke. Metodologija će činiti temelj izrade jezičnih resursa za tri razine učenja stranoga jezika. Na temelju novonastalih jezičnih resursa, izradit će se mobilna aplikacija. U posljednjoj fazi projekta, engleski jezični resursi prevest će se na jezike partnera i integrirati u aplikaciju. Aktivnosti u okviru projekta objavljivat će se na web sjedištu projekta, a bit će sažete i u online monografiji zajedno s rezultatima projekta. Stvarni utjecaj projekta ogledat će se u korištenju aplikacije od strane ciljanih grupa (institucije visokog obrazovanja, nastavno i administrativno osoblje, studenti) na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini. Dugoročno, rezultat projekta je univerzalna metodologija primjenjiva na različite jezike i polja struke, a materijali, metodologija, aplikacija i monografija bit će besplatno dostupni na web sjedištu projekta.