en sl

Projektet LanGuide

print

I linje med EU:s språkpolitik och dess insatser för att främja rörlighet och interkulturell förståelse,  utgör språkinlärning och flerspråkighet viktiga inslag i EU:s språkpolitik och främjar kunskaper i två språk utöver modersmålet. I linje med den språkliga bakgrunden till EU:s politik är projektet "LanGuide" inriktat på internationaliserad utbildning, ökad användning av digitalt lärande och stöd till skapandet av flexibla utbildningsvägar i linje med användarnas behov och mål. Med hänvisning till detta, "LanGuide" syftar på att bygga upp ett öppet tillträde studenter / lärare / administrativ personal centrerad vägledning verktyg för att förbättra språkkunskaper och stödja förvärv av språkkunskaper genom språkvägledning verktyg. Inom projektet kommer vi att främja internationaliseringen av högskoleprogrammen och användningen av aktuell IT-teknik. Projektet LanGuide ansluter sig till 6 projektpartner från fem språkliga och geografiska delar av Europa. Projektpartnerna samlar 6 universitet specialiserade på språkinlärning och mjukvaruutveckling. Inom projektverksamheten kommer vi gemensamt att ta fram en gemensam metod för att utarbeta riktlinjer med inriktning på språk för specifika ändamål (LSP). Den utvecklade metoden kommer att genomföras vid utarbetandet av språkresurser, som omfattar tre svårighetsgrader, för förvalda LSP-fält för engelska. De utvecklade resurserna kommer att implementeras i ett digitalt verktyg och mobilapp. I den sista delen av projektet kommer resurser för förvalda LSP-fält för projektpartnernas språk att implementeras i programvaran och mobilappen. Bland projektaktiviteterna nämner vi också utarbetandet av projektets hemsida och online publiceringen av en monografi, som samlar projektaktiviteter, genomförande och resultat på samma ställe. Den metod som används för att genomföra projektet är uppdelad i genomförandet av projektverksamheten och är huvudsakligen inriktad på att utarbeta en gemensam metod som kommer att användas för att utarbeta riktlinjer för språkinlärning för särskilda ändamål (LSP) för olika områden, svårighetsgrader och språk. Den universella metoden kommer att tillämpas på engelska språket och de deltagande ländernas språk. Efter utarbetandet av metoden kommer det att finnas en testfas där mål- och kontrollgruppen deltar. Resultatet av projektet är att förbereda en programvara och mobilapp för språkvägledning för engelska och projektpartners språk. Bland projektresultaten måste vi också nämna den webbplats som kommer att utformas gemensamt av alla deltagare och som kommer att finnas på UP:s (Sloveniens) webbplats, utarbetande av resursmaterial för engelska och projektpartnernas språk samt utarbetandet av en universell metod för vidareutveckling och genomförande av projektet. Projektets inverkan är den faktiska användningen och främjandet av språkverktyget (programvara och mobilapp) av målgrupper (lärare, studenter, administrativ personal) på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Bland de långsiktiga fördelarna påminner vi om den universella metod som kan tillämpas på olika språk och LPS-fält, liksom hållbarheten i material, metodik, programvara, app och monografi, alla fritt tillgängliga på webbplatsen för projektet.